TÌM HIỂU TOÁN TỬ UNION TRONG SQL

Toán tử UNION được dùng làm kết vừa lòng 2 bộ hiệu quả từ 2 hoặc nhiều lệnh SELECT. Nó sẽ xóa các hàng trùng trong những lệnh SELECT này.

Bạn đang xem: Tìm hiểu toán tử union trong sql

Mỗi lệnh SELECT vào toán tử UNION phải bao gồm cùng số cột trong bộ kết quả với kiểu tài liệu tương ứng.

Cú pháp toán tử UNION

SELECT bieu_thuc1, bieu_thuc2, … bieu_thucnFROM bangUNIONSELECT bieu_thuc1, bieu_thuc2, … bieu_thucnFROM bang;

Tên đổi thay hoặc giá trị biến

bieu_thuc1, bieu_thuc2, … bieu_thucn

Cột hoặc giá chỉ trị thống kê giám sát muốn lấy.

bang

Bảng ao ước lấy bạn dạng ghi. Bắt buộc có tối thiểu 1 bảng vào mệnh đề FROM.

WHERE dieu_kien

Tùy chọn. Điều khiếu nại phải đáp ứng để bản ghi được chọn.

Lưu ý:

2 lệnh SELECT phải bao gồm cùng số biểu thứcSố cột tương ứng trong mỗi lệnh SELECT phải có cùng giao diện dữ liệuToán tử UNION xóa các hàng trùng nhau.

Xem thêm: Top 15 Các Kiểu Tóc Uốn Đuôi Đẹp Lôi Cuốn Mọi Ánh Nhìn, 55+ Kiểu Tóc Uốn Đuôi Đẹp Lôi Cuốn Mọi Ánh Nhìn


Ví dụ - trả về một trường thông tin

Ví dụ toán tử UNION trả về 1 trường từ nhiều lệnh SELECT (và những trường gồm cùng hình dạng dữ liệu).

SELECT sanpham_idFROM sanphamUNIONSELECT sanpham_idFROM hangtonkho;Ở lấy ví dụ như trên, nếu có sanpham_id nào mở ra ở cả bảng sanpham cùng hangtonkho, thì sẽ chỉ với 1 sanpham_id mở ra trong cỗ kết quả. Còn nếu không muốn một số loại bỏ bản ghi trùng, hãy cần sử dụng toán tử UNION ALL.

Ví dụ - sử dụng ORDER BY

Toán tử UNION hoàn toàn có thể dùng mệnh đề ORDER BY để sắp tới xếp hiệu quả truy vấn.

SELECT danhba_id, danhba_tenFROM danhbaWHERE ten_trang = ‘orangeskin.vn’UNIONSELECT congty_id, congty_tenFROM congtyWHERE ten_trang = ‘TrangCuaBan.com’ORDER BY 2;Ở lấy một ví dụ này, vị tên cột ở cả 2 lệnh SELECT khác biệt nên đã dễ rộng khi tham chiếu cho tới cột vào lệnh ORDER BY bởi vị trí trong bộ kết quả. Trong ví dụ trên, ta lọc kết quả theo danhba_ten / congty_ten theo thiết bị tự tăng dần, như sẽ nói bởi cụm từ bỏ ORDER BY 2.


danhba_ten / congty_ten nằm ở phần thứ 2 trong bộ kết quả.

Bài trước: Lệnh DELETE top trong SQL Server

Bài sau: Toán tử UNION ALL vào SQL Server


4,5 ★ 15