TRUYỆN ĐIỀN VĂN XUYÊN KHÔNG HOÀN

*
*
XUYÊN QUA ĐIỀN VIÊN CỐ TỬ TÌNH
*
*
CÙNG CHÀNG TIÊU DAO
*
*
YÊU NGHIỆT QUÂN CHỦ SỦNG THÊ
*
*
THỨ NỮ DU NHIÊN (TRUYỆN EDIT)
*
*
XUYÊN QUA ĐIỀN VĂN YẾN HỒI
*
*
NÔNG GIA DƯỢC NỮ (EDIT HOÀN)
*
*
NGÂY NGỐC LÀM RUỘNG
*
*
NỮ CHÍNH LÃNH DIỄM CAO QUÝ
*
*
NỬA CÁI THÂY MA ĐẾN LÀM RUỘNGĂN THỊT CHI LỮ (SẮC 18+)
*
*
PHÚC HẮC THẾ TỬ PHI
*
*
TRỐN GẢ THẾ TỬ PHI 
*
*
HỌC Y Ở THẾ GIỚI SONG SONG
*
*
NGỤY MỸ IDOL
*
*
ĐỒNG NHÂN BẰNG CHỨNG THÉP
*
*
XUYÊN VỀ CỔ ĐẠI SỐNG AN NHÀNXUYÊN QUA THỊ TỈNH ĐIỀN VIÊN

Và vì tránh tình trạng giống bạn vipodmonth...., khi nhận được khóa vip, bạn chỉ có thể đọc truyện trên web thôi, đừng có copy mang ra ngoài nhé. Mỗi chương truyện vip được đăng trên web điều sẽ trả phí cho edit & tác giả, cho nên chỉ những bạn thành viên vip mới đọc được. Và đó cũng chính là quyền lợi và kiêu hãnh của thành viên vip. Nếu bạn mang truyện vip ra ngoài thì chẳng những khiến web bị tổn thất, sẽ ảnh hưởng tới nhóm edit và tác giả, còn sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ các thành viên vip khác.