HÀM IF

Excel đến orangeskin.vn 365 Excel cho orangeskin.vn 365 dành cho máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF là trong số những hàm thông dụng nhất vào Excel, hàm này được cho phép bạn triển khai so sánh lô-gic giữa một giá bán trị với mức giá trị bạn ước ao muốn.

Bạn đang xem: Hàm if

Vì vậy, một câu lệnh IF có thể có nhì kết quả. Kết quả đầu tiên là nếu so sánh của người sử dụng là True, công dụng thứ nhì là nếu như so sánh của chúng ta là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho biết IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu như không thì trả về 2).


*

Dùng hàm IF, một trong những hàm súc tích để trả về một cực hiếm nếu điều kiện đúng với trả về giá trị khác nếu đk sai.

IF(logical_test, value_if_true, )

Ví dụ:

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

=IF(A2=B2,B4-A4,"")

thương hiệu đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu hiệu quả của logical_test là ĐÚNG.

Xem thêm: Thành Tây An : Kinh Đô Của 10 Triều Đại Trung Hoa, Thăm Tường Thành Cổ Tây An

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu công dụng của logical_test là SAI.


Các lấy một ví dụ hàm IF đối chọi giản

*

=IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ sinh sống trên, ô D2 đến biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu không thì trả về 2)

*

=IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong ví dụ như này, bí quyết trong ô D2 mang lại biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, nếu như không thì trả về Không)Như bạn thấy, hàm IF có thể được sử dụng để đánh túi tiền văn bạn dạng và giá chỉ trị. Hàm còn có thể được sử dụng để nhận xét lỗi. Các bạn sẽ không bị giảm bớt chỉ bình chọn xem một nội dung có bằng một ngôn từ khác hay không và trả về một hiệu quả duy nhất, chúng ta cũng có thể sử dụng toán tử toán học cùng thực hiện đo lường thêm tùy thuộc vào tiêu chí của mình. Bạn có thể lồng các hàm IF với nhau để tiến hành nhiều so sánh.

*
B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm trong Ngân sách”)" loading="lazy">

=IF(C2>B2,”Vượt thừa Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ sinh sống trên, hàm IF sinh sống ô D2 cho biết thêm IF(C2 to hơn B2, thì trả về “Vượt vượt Ngân sách”, còn nếu không thì trả về “Trong Ngân sách”)

*
B2,C2-B2,"")" loading="lazy">

=IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa làm việc trên, thay bởi trả về tác dụng dạng văn bản, chúng ta sẽ trả về một phép tính toán học. Cách làm ở ô E2 cho thấy IF(Thực tế lớn hơn Dự toán ngân sách, thì rước số tiền Dự toán túi tiền Trừ đi số chi phí Thực tế, còn nếu như không thì ko trả về hiệu quả nào).

*

=IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong ví dụ như này, phương pháp trong ô F7 cho biết thêm IF(E7 = “Có”, thì đo lường và thống kê Tổng Số tiền trong F5 * 8,25%, nếu như không thì không có Thuế bán hàng phải nộp yêu cầu trả về 0)


Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu sử dụng văn bạn dạng trong công thức, bạn cần đưa văn bản vào trong lốt ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Ngoại lệ nhất là thực hiện TRUE hoặc FALSE, nội dung mà Excel tất cả thể tự động hóa hiểu.


Sự gắng thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì không ổn

0 (không) trong ô

Không gồm đối số nào cho đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy quý hiếm trả về đúng, thêm văn phiên bản đối số vào nhì đối số kia hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

#NAME? trong ô

Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết không đúng chính tả .

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.