Công Thức Tính Thể Tích Hình Trụ

Hình trụ tròn là hình tất cả hai mặt dưới là hai hình tròn song tuy nhiên với nhau và bằng nhau. Trong cuộc sống, các đồ thiết bị hình trụ tròn gồm có lon sữa bò, mẫu cốc, lọ hoa, loại thùng, chiếc xô...

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích hình trụ


Công thức tính thể tích hình trụ

Muốn tính thể tích của hình trụ, ta lấy chiều cao nhân với bình phương độ dài nửa đường kính hình tròn mặt dưới hình trụ cùng số pi.

*

Trong đó:

V là thể tích hình trụ.r là bán kính hình trụ.h là chiều cao, khoảng cách giữa 2 lòng của hình trụ.Đơn vị thể tích: mét khối (m³)

Các chúng ta có thể xem lại công thức tính diện tích s xung xung quanh hình trụ và mặc tích toàn phần hình trụ.

Các định nghĩa về hình trụ, khía cạnh trụ, khối trụ

1. Khía cạnh trụ

Mặt trụ là hình tròn trụ xoay sinh vày đường thẳng l khi xoay quanh mặt đường thẳng Δ tuy vậy song và giải pháp Δ một khoảng R. Δ được gọi là trục, R call là buôn bán kính, l gọi là đường sinh

Định nghĩa khác, phương diện trụ là tập hợp toàn bộ những điểm biện pháp đường trực tiếp Δ cố định và thắt chặt một khoảng chừng R không đổi.

2. Hình trụ


Hình trụ là hình giới bạn bởi mặt trụ và hai tuyến phố tròn bởi nhau, là giao con đường của mặt trụ với 2 phương diện phẳng vuông góc với trục.

Hình trụ là hình tròn trụ xoay khi sinh bởi bốn cạnh của hình một hình chữ nhật lúc quay bao quanh một mặt đường trung bình của hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Cách Làm Kem Dưa Hấu Với Sữa Đặc Ông Thọ Ngay Tại Nhà Đơn Giản Nhất

3. Khối trụ

Khối trụ là hình trụ cùng rất phần bên trong của hình trụ đó.

Thể tích khối trụ là lượng không khí mà hình tròn trụ chiếm.

Ví dụ về tính thể tích hình trụ

Bài 1: 

Tính thể tích của hình tròn trụ biết bán kính hai mặt dưới bằng 7,1 cm; chiều cao bằng 5 cm.

Giải:

Ta có V=πr²h

thể tích của hình tròn trụ là: 3.14 x (7,1)² x 5 = 791,437 (cm³)

Bài 2: Một hình tròn có diện tích xung xung quanh là 20π cm² và ăn diện tích toàn phần là 28π cm². Tính thể tích của hình trụ đó.

Giải:

Diện tích toàn phần hình tròn là Stp = Sxq + Sđ = 2πrh + 2πr²

Suy ra, 2πr² = 28π - 20π = 8π

Do đó, r = 2cm

Diện tích bao bọc hình trụ là Sxq = 2πrh

20π = 2π.2.h h = 5cm

Thể tích hình tròn là V = πr²h = π.22.5 = 20π cm³

Bài 3: Một hình trụ tất cả chu vi đáy bằng đôi mươi cm, diện tích s xung quanh bởi 14 cm². Tính độ cao của hình trụ và thể tích của hình trụ.

Lời giải: Chu vi lòng của hình tròn trụ là chu vi của hình trụ = 2rπ = trăng tròn cm


Diện tích xung quanh của hình trụ: Sxq = 2πrh= trăng tròn x h = 14→ h = 14/20 = 0,7 (cm)